Havrettsminister Jens Evensen 1917 til 2004

Vi vil hedre Jens Evensen for råderetten over de viktigste naturressursene vi har, og fordi han slik brakte den ekstreme velstanden til landet – fisken, oljen og gassen. Han bodde største delen av sitt liv i Vollen og trivdes godt i seilbåten i sin fritid. Om bord ble viktig besøkende tatt med og da kunne det bli diskutert viktige saker.

Jens Evensen hadde merket seg amerikanernes interesse for norske farvann, og han var selv av den formening at Norge måtte ha rettslige kontroll. Utenriksdepartementet med Jens Evensen i statsråd fikk 31. mai 1963 vedtatt Kongelig Resolusjon om at havbunnen og undergrunnen er undergitt norsk statshøyhet.

Det var Jens Evensens store ønske å få arbeide med havrett. Det ønske fikk han oppfylt, fra 27.09. 1974 til 01.01.1979. De viktigste målene var det store internasjonale arbeidet for trålfrie soner og 200 mils økonomiske soner.

Ressursene i havet og på/i kontinentalsokkelen rundt Norge var blitt norske og dette gjør at vi i dag har store rikdommer innen olje og fisk.