Vollen Akevitt

Vollen, en perle i Oslofjorden!

Vollen er et unikt stykke levende kulturhistorie. Knapt et sted i Indre Oslofjord finner vi en så nær sammenheng mellom landbruk og sjøbasert virksomhet. Isskjæring var en betydelig næringsvirksomhet, og isen herfra var av en slik kvalitet og klarhet at den var etterspurt med hele Europa. Båtbygging ble en viktig del av Vollens utvikling. Polarskipet Maud som Roald Amundsen brukte på sin polferd til Arktis er godt kjent. Fraktemenn og polfarere hadde nok med seg akevitt på turene. Det var også stor dyrking av frukt, bær og blomster som ble solgt i Christiania. Volden hotell var et samlingssted for fiskere, fraktemenn, jakteiere og båtbyggere. Her var det nok av festlige anledninger hvor det ble servert mye godt drikke.

Vi som holder til her i dag, anstrenger oss til det ytterste for å gjøre Vollen til et levende sted fylt med sanselige opplevelser i spennet mellom stedets egenart, historie og kystkultur. Vollen Akevitt vil være en av stedets mange kulturbærerene.

Mer om Vollen

Vollen, et kystområde i Asker og Oslofjorden, er et sted med mye historie. Her er det spor fra vikingtiden, etter hvert bosetting som begynte med landbruk og fiske. Det ble også et sted som drev med saltproduksjon, kalkproduksjon og ikke minst isproduksjon som en stor eksportartikkel.

Senere ble det båtbygging med kjente båtbyggere som Søren Gudmundsen, Johan Anker og Christian Jensen. Båtbyggeren Søren Gudmundsen er kjent for bygging av lystbåter og lærte opp Christian Jensen. Han fortsatte med både konstruksjon og produksjon. Polarskipet Maud ble konstruert og bygget av han i Vollen. Roald Amundsen brukte dette på sine polarferder. Christian Jensen slo seg sammen med Johan Anker og startet Anker og Jensen Båtbyggeri.

Johan Anker konstruerte raske seilbåter og med mange kongelige kunder i inn og utland. Kjent for Draken, som fortsatt er en seilbåt i bruk.

 Vollen har vært og er et lite handelssentrum med varer og tjenester. 

Bær og blomster har også vært en av de store næringene i Vollen og ikke minst er Askerbærene blitt kjent som det mest smakfulle bringebæret.

En av de mest betydningsfulle personene for Norges rikdom fra olje og fiske er Havrettsminister Jens Evensen. Han bodde største delen av sitt liv i Vollen.

Nye eventyr vil også starte i Vollen fremover. Det første nå er at Destinasjon Vollen skal starte salg av Vollen Akevitt®. Denne vil fremme de gamle historiene med beskrivelse på flaskene. I samarbeid med Norsk Brenneri vil vi finne en smak som vil være påvirket av lokale urter og bær og som skal være med å sette smaken av Vollen til god mat, som smak til gode samtaler rundt bordet eller bare som et godt drikke.